Vánoce

 

 

 

 

 

Na Štědrý den se celá rodina setkává u jednoho stolu a společně si vychutnává štědrovečerní hody. Nezvyklá situace nastává pro osoby s diabetem či FH neboli vrozeně zvýšenou hladinu cholesterolu. U obou onemocnění je totiž nutné dodržovat určitá pravidla stravování. Právě adventní čas je doprovázen unikátním projektem "Vánoční večeře jinak", který upozorňuje na závažnost těchto onemocnění a klade si za cíl předvést, že štědrovečerní menu, které je v souladu s upraveným stravovacím režimem, lze připravit chutně a trendy. Kampaň vznikla pod záštitou organizací Diaktiv Czech Republic, z.s., DiaKar, z.ú., a Diagnóza FH, z.s., a odborně ji zaštiťuje nutriční terapeutka Mgr. Zuzana Švédová a uznávaný šéfkuchař Zdeněk Křížek. Navazujeme přitom na úspěšné kampaně "Žijeme na hraně" a "Musel jsem si na to přijít sám".

Informace a inspiraci najdete na facebooku, blogu „To jídlo“ a www.zijemenahraně.cz

 

 

Tisková zpráva

Praha, prosniec 2018 – Na Štědrý den se celá rodina setkává u jednoho stolu a společně si vychutnává štědrovečerní hody. Nezvyklá situace nastává, pokud je mezi přítomnými někdo, kdo má diabetes či FH neboli vrozeně zvýšenou hladinu cholesterolu. U obou onemocnění je totiž nutné dodržovat určité pravidla stravování. Projektem „Vánoční večeře jinak“ chceme upozornit na závažnost těchto onemocnění a zároveň předvést, že chutné štědrovečerní menu pro všechny u stolu lze připravit i v souladu s upraveným stravovacím režimem.

Kampaň vznikla pod záštitou organizací Diaktiv Czech Republic, z.s., DiaKar, z.ú., a Diagnóza FH, z.s., a odborně ji zaštiťuje nutriční terapeutka Mgr. Zuzana Švédová a uznávaný šéfkuchař Zdeněk Křížek. Navazujeme přitom na úspěšné kampaně „Žijeme na hraně“ a „Musel jsem si na to přijít sám“.

Snad každý si během svátků povolí uzdu a dopřeje si nějakou tu tradiční dobrotu. Zamyslet se nad sebou ovšem musejí osoby s diabetem či FH, které si nemohou bezmyšlenkovitě dopřávat vše z prostřené tabule, protože by měly dodržovat optimální jídelní režim i během tohoto období. „Projekt Vánoční večeře jinak si klade za cíl veřejnost o těchto onemocněních informovat a zároveň pomoci chronicky nemocným a jejich rodinám i blízkým se zvládáním všedních i nevšedních situací. Mezi tyto situace patří i vánoční svátky a oslavy příchodu Nového roku,“ vysvětluje Ing. Mgr. Edita Šimáčková, ředitelka organizace DiaKar, která dlouhodobě pomáhá osobám s diabetem a kardiovaskulárními onemocněními. V České republice je přes 900 000 osob s diabetem, většina z nich má diabetes druhého typu. Ten je typický pro dospělé osoby, které jsou obézní, málo se pohybují a nedodržují pestrou a racionální stravu. Odborníci odhadují, že v České republice žije zhruba dalších 250 000 lidí, kteří o své cukrovce nevědí a vystavují se tak rizikům závažných zdravotních komplikací.

Pokrmy určené diabetikům jsou vhodné i pro osoby s diagnózou FH. „FH neboli familiární hypercholesterolemie je geneticky podmíněná choroba při které tělo nedokáže účinně odbourávat cholesterol v krvi. Ten se proto hromadí v cévách a poškozuje je,“ vysvětluje Mgr. Kristýna Čillíková, místopředsedkyně spolku Diagnóza FH, který poskytuje individuální podporu nemocným s FH a jejich blízkým. „Důsledkem FH tak můžou být srdeční infarkty a mozkové mrtvice už v časném věku. S FH se v Česku narodí každý den jedno dítě, jde tak o nejčastější geneticky podmíněnou poruchu látkové výměny,“ doplňuje Čillíková. Dieta pro diabetiky se od nízkocholesterolové v některých oblastech liší, například diabetický pacient má omezený přísun cukru i v ovoci, což se pacientů s vysokým cholesterolem netýká. Projekt „Vánoční večeře jinak“ se zaměřuje na pokrmy vhodné pro obě skupiny pacientů a jeho cílem je informovat veřejnost o těchto onemocněních.

Jíst o Vánocích striktně „dietně“ a odříkat si všechny oblíbené laskominy se chce jen málokomu. Šéfkuchař Zdeněk Křížek si proto položil otázku: „Jak se asi cítí diabetici sedící u bohatě prostřeného stolu se suchými brambory na talíři, zatímco ostatní si pochutnávají na smaženém řízku a bramborovém salátu?“ Osaměle. A to přesto, že jsou obklopeni blízkými. „Upravený jídelní režim ale nutně nemusí být nudný a bez chuti, jak si mnozí mohou myslet. Proto je důležité v tomto směru vzdělávat nejen diabetiky, ale také jejich rodinné příslušníky. Na ‚odlehčeném‘ vánočním menu si může pochutnat i člověk bez zdravotního omezení,“ uvádí Mgr. Vlastimil Milata, předseda spolku DiAktiv, který sdružuje diabetiky s aktivním přístupem k léčbě.

Ve spolupráci se Zdeňkem Křížkem a Zuzanou Švédovou byla připravena série receptů, které splňují doporučení pro racionální i pestré stravování diabetiků a lidí se zvýšenou hladinou cholesterolu, ale uspokojí i chuťové pohárky ostatních u štědrovečerního stolu. „Recepty jsou postaveny tak, aby byla zachována skvělá chuť jídla a zároveň byl dodržen správný nutriční příjem,“ vysvětluje nutriční terapeutka Zuzana Švédová. Připravené menu obsahuje polévku, hlavní chod, tři druhy cukroví, tip na zdravou svačinu během dne a přípitek.

MZČR s pacienty

 

Ministr zdravotnictví a jeho náměstci poděkovali pacientům za úsilí a pomoc při zlepšování českého zdravotnictví

 

mzcr2018
 

Při příležitosti ročního výročí od zahájení přímé spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a pacientskými organizacemi uspořádal ministr Adam Vojtěch ve čtvrtek 13. prosince 2018 v Lichtenštejnském paláci v Praze slavnostní setkání s pacienty.
Pacientská rada se poprvé sešla 18. října 2017. Od té doby se zástupci pacientských organizací zapojili do téměř třiceti připomínkových řízení. Jsou přímo účastni důležitých prací na novelizacích zákonů a dalších činnostech ministerstva. „Pacientské organizace se staly důležitou součástí činnosti ministerstva zdravotnictví. Zástupci pacientů aktivně působí v jedenácti pracovních skupinách, které se vyjadřují k nejzásadnějším otázkám českého zdravotnictví, jež společně řešíme,“ řekl v úvodu ministr Adam Vojtěch a pokračoval. „Máme za sebou totiž intenzivní rok. Podařilo se nám za něj nastartovat řadu důležitých změn a jsem rád, že na mnohých jsme již od počátku pracovali s pacienty. Naší zásadou u významných změn je, aby návrh řešení vycházel z diskuze všech zainteresovaných aktérů, aby byly procesy transparentní a co nejvíce otevřené. Proto všechny zásadní změny jsou projednávány na početných jednáních, na kterých pacienti nesmí chybět a nechybí.“
Pacienti se prostřednictvím pacientské rady za rok spolupráce s ministerstvem zdravotnictví zapojili do 30 připomínkových řízení, uplatnili více než 220 připomínek, účastnili se jednání 11 pracovních skupin ke klíčovým novelizacím a procesům. Byli přítomni zásadním pracím a přímo se podíleli například na revizích kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků či na novele zákona o léčivech (konkrétně na e-Receptu a lékovém záznamu). Pomáhali také při transparentním rozhodování o nákupech drahých přístrojů. Zapojili se také do revize cen a úhrad léčiv a reformy psychiatrické péče.
Velmi důležitá je též spolupráce s pacienty při řešení problémů na sociálně-zdravotním pomezí. Pacienti a pacientské organizace jsou důležitým článkem řetězu spojujícím při řešení těchto problémů Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V neposlední řadě se pacientské organizace zapojují do práce na novele zákona o zdravotních pojišťovnách a zakotvení rozhodování revizních lékařů pojišťoven v oblasti nároku pacienta. Aktivity pacientských organizací jsou nejen na ministerstvu zdravotnictví vidět, hlas pacientů je přitom také opravdu slyšet.
O konkrétních případech roční spolupráce pacientské rady s ministerstvem hovořil její předseda Vlastimil Milata. Spolupráci s pacienty a významnou pomoc při řešení úkolů ve svých vystoupeních postupně ocenili náměstci ministra Helena Rögnerová, Alena Šteflová, Filip Vrubel, Roman Prymula a Radek Policar. Zdravici na setkání přednesl i rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima.
Ministr Adam Vojtěch, náměstek ministra Radek Policar a Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v závěru oficiální čísti slavnostního setkání předali diplomy účastníkům vzdělávání v HTA (Health Technology Assessment, hodnocení zdravotnických technologií).
„Při příležitosti naší roční systémové spolupráce si dovolím upřímně poděkovat všem pacientům, kteří se do naší společné činnosti zapojili. Je obdivuhodné, s jakým úsilím, nadšením a oddaností pracujete. Velmi si toho vážím. Děkuji vám za neúnavnou práci ve prospěch ostatních pacientů. Děkuji za to, že připomínkujete, konzultuje a vnášíte reálnou zkušenost s životem s onemocněním do našich diskuzí. Těším se na naši další spolupráci. Věřím, že společně učiníme české zdravotnictví ještě lepším, než je nyní,“ řekl závěrem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

CELÁ FOTOGALERIE ZDE

Světový den diabetu

 

PROČ PRÁVĚ 14. LISTOPAD?


Datum 14. listopadu nebylo pro Světový den diabetu vybráno náhodně. Jedná se o den narození jednoho z objevitelů inzulinu – kanadského lékaře Fredericka Granta Bantinga. Těmi dalšími byli John James Rickard Macleod a Charles Herbert Best.

FB   

V roce 1921 se v kanadském Torontu podařilo fyziologovi Fredericku Bantingovi a studentu medicíny Charlesu Bestovi izolovat inzulin použitelný v klinické medicíně. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Banting se již dříve intenzivně zabýval problematikou cukrovky. Znal teorii ruského vědce Soboleva, že Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní se chovají jako žláza s vnitřní sekrecí, znal také výsledky pokusů J. Meringa a O. Minkowského, které prokázaly přímou souvislost mezi činností pankreatu a výskytem cukrovky. Také již věděl, že Langerhansovy ostrůvky produkují hormon, který byl pojmenován „insulin“ a jehož nepřítomnost v organismu způsobuje cukrovku. Chápal, že je nutné tento hormon získat nějakým šetrným způsobem, což se před ním ještě nikomu s úspěchem nepodařilo.

Nositeli Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii se v roce 1923 stali kanaďané Frederick Grant Banting a John James Rickard Macleod. Cena jim byla udělena za „objev inzulinu“. Kdo tehdy nobelovou cenou poctěn nebyl, ale na objevu inzulinu měl zásadní podíl, byl tehdejší student medicíny Charles Herbert Best.

 


NA CELÉM SVĚTĚ SE DEN DIABETU PŘIPOMÍNÁ:
• dia pochody a procházkami
• organizováním besed, festivalů a konferencí pro širokou veřejnost
• modrým oblečením diabetiků
• osvícením objektů namodro
• označením svých fotografií nebo fotografií známých osobností modrým kruhem na sociálních sítích
• zasíláním fotografií a pohlednic s modrým kruhem
• vytvářením symbolických

 

modrý kruh

SYMBOL MODRÉHO KRUHU  

Logem Světového dne diabetu je modrý kruh. V různých kulturách symbolizuje jednotu, zdraví a život. V tomto případě představuje také vzájemnou soudržnost diabetiků na celém světě. 

Chcete- li vyjádřit podporu a sounáležitost komunitě diabetiků, můžete si například modrý kruh přidat na svou fotografii a zveřejnit ji na sociálních sítích.
Vždyť „v jednotě je síla“ a ta je klíčem k úspěchu v boji proti tomuto onemocnění. Modrá barva, stejná jako barva vlajky OSN, symbolizuje oblohu, která sjednocuje všechny národy na světě.

 

DiaHymna

HYMNA PRO DIABETIKY

Od roku 2013 mají diabetici také svoji hymnu. Autorem myšlenky i jejího textu je šéfredaktor DIAstylu Martin Ladyr. Na motivy hudby z muzikálu Bídníci (Les Misérables) ji nazpíval vítěz třetí série soutěže Česko Slovensko má talent 2012 Jozef Pavlusík z Žiliny a herečka Zuzana Haasová z Bratislavy.
Na tvorbě videoklipu se podíleli čeští diabetici a slovenské diabetické děti. Výsledek si můžete pustit na Youtube. Stačí zadat do vyhledávače slova „diabetická hymna“. O rok později byla slavnostně zveřejněna také slovenská verze této diabetické hymny včetně videoklipu.

APO Alumini 2018

V úterý 4. 12. 2018 proběhlo setkání v Rezidenci amerického pana velvyslance v Praze.

 

apoalumni2018

 

Zúčastnilo se více než 100 účastníků a z toho více než 70 zástupců pacientských organizací, kteří jsou členy Akademie pacientských organizací (APO), edukačním a networkingovém projektu AIFP.
Skvělí řečníci zdůraznili zejména signifikantní růst aktivit v různých oblastech zapojení pacientských organizací, prokazatelně rostoucí míru organizace jejich fungování a v neposlední řadě rok od roku viditelnější vliv na rozhodování v důležitých otázkách českého zdravotnictví.

 

CELÁ FOTOGALERIE ZDE

 

1 in 3 to have diabetes by 2050 1000

Blíží se Světový den diabetu a v televizi se objevily reportáže týkající se cukrovky.

V hlavních zprávách TV Prima byla uvedena reportáž, že diabetici patří k nejčastěji hospitalizovaným pacientům

 

The Doctor Patient Relationship What You Need to Know Evergreen Wellness 1300x720 1000

V živém vysílání FTV Prima bylo možné vidět rozhovor s předsedou Svazu diabetiků České Republiky Ing. Vladimírem Horákem a panem profesorem MUDr. Martinem Haluzíkem, Ph.D. na téma život s cukrovkou a možnosti léčby. 

Cukrovka se týká nejenom dospělých, ale i dětí. Rozhovor s Madlenkou a její maminkou odvysílala TV Nova v pořadu Víkend.

Týká se i mě?

Co je cukrovka?

Pacientské organizace

 

Články pro Vás

Vánoční večeře jinak
24 pro 2018 10:40

    VÁNOČNÍ VEČEŘE JINAK       Na Štědrý den se celá rodin [ ... ]

článkyčíst dál
MZČR s pacienty
13 pro 2018 11:43MZČR s pacienty

  Ministr zdravotnictví a jeho náměstci poděkovali pacientům za úsilí a pomoc při zlep [ ... ]

článkyčíst dál
APO Alumini 2018
05 pro 2018 11:35APO Alumini 2018

V úterý 4. 12. 2018 proběhlo setkání v Rezidenci amerického pana velvyslance v Praze.    [ ... ]

článkyčíst dál
Světový den diabetu
12 lis 2018 13:37Světový den diabetu

Světový den diabetu   PROČ PRÁVĚ 14. LISTOPAD?
Datum 14. listopadu nebylo pro Světový [ ... ]

článkyčíst dál
další články