Kdo jsme

 

Jsme nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním.
Diagnostikovaným osobám se snažíme předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života.
Osobám blízkým poskytujeme informace o těchto onemocněních, aby jim mohli být podporou.

Náš zdravotní systém je nastaven na akutní péči a pacientům chybí následně dostatek kvalitních informací, které by byly návodem pro změnu životního stylu. Tyto informace jsou důležité nejen pro pacienta, ale také pro jeho okolí. Všichni si musí uvědomit, že svojí aktivitou lze významně zlepšit nejen zdravotní stav, ale i kvalitu života.

Rok 2016 je pro nás prvním rokem, kdy jsme vás čtenáře oslovili a začali provádět aktivity spojené s posláním organizace, tj. provádět prevenci a osvětu veřejnosti, výchovu a vzdělávání ke zdraví, pomoci ke zmírnění následků onemocnění, podporu duševního zdraví i poskytovat poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Mezi naše hlavní aktivity patří:
- Informování o nemoci jako součásti plnohodnotného života
- Pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí
- Hájení zájmů pacientů
- Poskytování poradenství
- Podílení se na zlepšování podmínek pro pacienty (dostupnost léčby, nové možnosti léčby)

Podpořte nás
- Pravidelně
- Jednorázově
- Spoluprací - oceníme služby, které nám můžete nabídnout.

Dobrovolnictví
Náš tým je složen z nadšenců, s diagnózou či bez, kteří se pravidelně scházejí, zajišťují chod organizace a aktivně se zapojují do všech aktivit.
Rádi Vás přivítáme jako posilu do našeho týmu pro realizaci veřejných preventivních a osvětových akcí.

Týká se i mě?