fbpx

Cholesterol v rodině

Diabetici musí hlídat i svůj cholesterol.


Familiární hypercholesterolémie (FH) je nejčastější dědičné metabolické onemocnění, které se vyznačuje několikanásobně zvýšenými hodnotami LDL cholesterolu v krvi, a to už od dětského věku. Protože většina Čechů neví, jaké má hodnoty cholesterolu v krvi, bylo vyšetření těchto hodnot cílem letošního, už druhého, ročníku osvětové akce Týden FH.V rámci 2. ročníku jsme se do této osvětové akce také zapojili. V Karlovarské krajské knihovně se spolu s cholesterolem měřila i hladinu cukru v krvi a krevní tlak.

20170921


Jaký je vztah vysokého cholesterolu a hladiny cukru v krvi? „Lidé s cukrovkou jsou k vyšší hladině cholesterolu náchylnější, mají vyšší riziko rozvoje aterosklerózy. Každý diabetik by se proto měl snažit, aby se množství jeho cholesterolu pohybovalo v mezích normálu. Cukrovka má navíc tendenci snižovat hladinu ochranného HDL cholesterolu a naopak zvyšovat hladiny toho takzvaně škodlivého LDL cholesterolu spolu s triglyceridy. Tomuto stavu lékaři říkají diabetická dyslipidémie. To je jeden z důvodů, proč znát a hlídat kromě cholesterolu i hladinu cukru v krvi“ vysvětluje MUDr. Jan Brož, diabetolog z 2. Lékařské fakulty FN v Motole, který se na pozvání spolku Diagnóza FH screeningového týdne zúčastnil.

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

FOTOGALERIE