Staň se klientem

 

Klientem se může stát fyzická osoba starší 18 let, osobu mladší zastupuje zákonný zástupce nebo právnická osoba ztotožňující se s posláním a cíli organizace.

Klientem se stane výše uvedená osoba po uzavření klientské smlouvy a zaplacení poplatku.

 

Osobní údaje jsou ukládány a chráněny v souladu se zákonem č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Organizace se zavazuje, že údaje nepředá třetí osobě, a budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu organizace.

 DiaKar, z. ú.
U Řempa 895/14
360 17 Karlovy Vary
IČO: 04226500www: www.diakar.cz
Datová schránka: 59ymchk
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-089 855 0227/0100


Všechna práva vyhrazena © DiaKar, z. ú. 2023