Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním.
Diagnostikovaným osobám se snažíme předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života.
Osobám blízkým poskytujeme informace o těchto onemocněních, aby jim mohli být podporou.

Náš zdravotní systém je nastaven na akutní péči a pacientům chybí následně dostatek kvalitních informací, které by byly návodem pro změnu životního stylu. Tyto informace jsou důležité nejen pro pacienta, ale také pro jeho okolí. Všichni si musí uvědomit, že svojí aktivitou lze významně zlepšit nejen zdravotní stav, ale i kvalitu života.

Máme za sebou druhý rok aktivní činnosti, kdy jsme se etablovali na trhu pacientských organizací v České republice.

Naše aktivity přesáhly v roce 2017 území Karlovarského kraje i České republiky, kdy jsme zastupovali pacienty na akci Heart Failure Patient Organisation Capacity Building Academy v Galway v červnu 2017 a na setkání na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Hlavním cílem návštěvy v Bruselu bylo umožnění národním pacientským organizacím potkat se s Evropskými zastřešujícími organizacemi v rámci jednotlivých diagnóz.

V oblasti péče o osoby po srdečním selhání neexistuje v současné době žádná organizace. V oblasti péče osob s diabetem existuje již několik organizací, které vyvíjejí různé částečné aktivity.
Jsme členy Croí­, the West of Ireland Cardiac Foundation.

Pravidelně se účastníme Akademie pacientských organizací v rámci AIFP a v roce 2017 jsme ve spolupráci se spolkem DiAktiv CR, z. s. vyhráli cenu za nejlepší projektový záměr s projektem Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem. Účastníme se i pravidelného setkávání pacientských organizací na Ministerstvu zdravotnictví ČR a zapojujeme se do práce v rámci aktivit Pacientské rady při MZČR.

Pokračujeme v aktivní spolupráci se spolkem DiAktiv Czech Republik z.s., podílíme se na publikační spolupráci v časopise DIAstyl.

DiaKar patří mezi zakládající členy Aliance pacientů s diabetem ČR, z. s.

Aliance pacientů s diabetem ČR sdružuje pacientské organizace zaměřující se na aktivity realizované pro osoby s diabetem a individuální členy aktivně pracující, na edukačních, advokačních, sociálních, propagačních a publikačních projektech, ve prospěch pacientů s diabetem.

Úkolem APD je kolektivní zastupování a hájení oprávněných zájmů osob s diabetem, a to nejen svých členů, ale všech dotčených a jejich partnerů v péči.Další informace zde.

Image


Mezi naše hlavní aktivity patří:
- Informování o nemoci jako součásti plnohodnotného života
- Pořádání osvětových, preventivních a vzdělávacích akcí
- Hájení zájmů pacientů
- Poskytování poradenství
- Podílení se na zlepšování podmínek pro pacienty (dostupnost léčby, nové možnosti léčby)

Podpořte nás
- Pravidelně
- Jednorázově
- Spoluprací - oceníme služby, které nám můžete nabídnout.

Dobrovolnictví
Náš tým je složen z nadšenců, s diagnózou či bez, kteří se pravidelně scházejí, zajišťují chod organizace a aktivně se zapojují do všech aktivit.
Rádi Vás přivítáme jako posilu do našeho týmu pro realizaci veřejných preventivních a osvětových akcí.DiaKar, z. ú.
U Řempa 895/14
360 17 Karlovy Vary
IČO: 04226500www: www.diakar.cz
Datová schránka: 59ymchk
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-089 855 0227/0100


Všechna práva vyhrazena © DiaKar, z. ú. 2023